Behandelingen

Bij zichzelf beginnen, maar niet bij zichzelf eindigen,
van zichzelf uitgaan, maar niet naar zich zelf toe streven:
zichzelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn. 
Martin Buber (1878-1965).

Meestal zie ik een cliënt gedurende 3 maanden. Het vergt rond de 6 sessies om een specifiek thema door te werken afhankelijk van de behoefte van de cliënt. Soms zijn er andere thema`s aan gerelateerd en hebben de cliënten de wens de sessies te continueren, ook met de behoefte aan bewustwording en zelfontwikkeling.

De sessies zijn er op gericht het persoonlijk functioneren te veranderen en of verbeteren hetgeen bijdraagt aan kwaliteit van leven. 

De eerste sessie is om elkaar te leren kennen en overeen te komen waarop te focussen voor de volgende sessies. 

Ik beschik over verschillende methoden. Eerst zoek ik met de cliënt uit wat zijn/haar leerstrategie is (auditief, visueel, tactiel of motorisch) om de methoden daarop toe te spitsen.

Met welke klachten werk ik? 

 • Gevoelens van neerslachtigheid, depressie en of angst
 • Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
 • Problemen binnen gezin en/of familie
 • Relatie problemen: moeite om relatie aan te gaan of behouden
 • Persoonlijke ontwikkeling: vragen over betekenis en zingeving
 • Arbeid gerelateerde problematiek: carrière planning, overwerkt/burnout, problemen tijdens studie, faalangst
 • Lichamelijk: chronische ziekten, zwangerschap, miskraam, lichte verslavingsproblematiek (alcohol, drugs)
 • Rouw en verlies

Methoden

Ik ben opgeleid door therapeuten uit verschillende stromingen in de psychotherapie. Deze vormen zijn allemaal met elkaar verwoven.

 • Client Centered therapie
 • Cognitieve therapie
 • Existentiële therapie
 • Gestalt therapie
 • Mindfulness
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Regressie

Naast deze vormen heb ik ook mij ook geschoold en ben ik geïnteresseerd in `alternatieve geneeskunde`.

Behandelovereenkomst (download, deels digitaal in te vullen)